top of page

Procedure

Visie 

Als persoonlijk familiebedrijf staat Avalon voor: 

 • Duidelijke communicatie en korte lijnen tussen de klant, onderaannemer en/of het management Avalon

 • Open en eerlijke communicatie 

 • Het waarborgen van hoge kwaliteit, waarbij wij uitgevoerde werkzaamheden regelmatig controleren.

 • Volledige service, waarbij wij meedenken in mogelijkheden en oplossingen.

 • Een positieve en efficiënte werkinstelling 


Plan opstellen 

Wanneer u ervoor kiest om samen te werken met Avalon, brengen wij gezamenlijk de benodigde werkzaamheden en specifieke wensen nauwkeurig in kaart. 

De term ‘schoon’ is en blijft subjectief. Het is dan ook van belang om hier concrete afspraken over te maken, waarbij uw wens het uitgangspunt is. 

 

Gezamenlijk worden de volgende stappen doorlopen:

 • De frequentie van de werkzaamheden 

 • Het opstellen van de onderdelen, waaruit het programma moet bestaan

 • De frequentie van het uitvoeren van controles 

 • Afspraken over contact en communicatie

 • Het vaststellen van het tarief (op regiebasis of vast tarief)

 

Personeel

Wij werken met zo veel mogelijk vast personeel en vinden het belangrijk dat het personeel dat wordt ingezet, passend is bij uw omgeving. Het personeel dat bij ons in dienst is, wordt grondig geselecteerd en is intern of extern opgeleid. 

Ons personeel wordt geschoold in o.a.:

 • Chemie- en materiaalkennis

 • Werkwijze 

 • Innoverend werken

 • Efficiënt werken 

 • Bijzondere omgevingen 
   

Op de werkvloer

Om de hoogste kwaliteit te waarborgen werken wij met: 

 • Een digitaal systeem voor roosters, planning, het inklokken van personeel en communicatie tussen het management en personeel. 

 • Een logboek systeem op locatie 

 • Periodiek contact met het management van Avalon naar behoefte van de klant

 • Controles van het uitgevoerde werk met controlerapport 

 • 24 uurs service voor calamiteiten en overige vragen

 • Wij verzorgen en leveren alle schoonmaakproducten, machines en overige benodigdheden 

Voor schoonmaakartikelen maken wij gebruik van onze eigen producten van hoge kwaliteit 

cleaning-products-copyspace_edited.png
bottom of page